Legislație națională

DEClZIA DE PUNERE IN APLICARE A COMISIEI (19.12.2014)

de aprobare a anumitor elemente din programul operational "Competitivitatea" pentru sprijinul din partea Fondului European de Dezvoltare Regionala in temeiul obieclivului referitor 1a investitiile pentru crestere si locuri de munca in Romania

HOTĂRÂRE Nr. 929 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Modificat la: 2016-11-08 10:21:00