Documente de programare 2014-2020

 

Procedurile operaţionale de programare - POC 2014-2020 Axa1

 

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 - HG 929 din 21 octombrie 2014 din MO 785 din 28 octombrie 2014.

Strategia Națională de CDI 2014-2020 cu Anexa 3 privind Metodologia pentru definirea și alegerea domeniilor prioritare (5 decembrie 2013).

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020   varianta aprobată.

 

A fost finalizat proiectul JASPERS - "Assistance  to identifying national priorities as regards the Smart Specialisation in the next national strategy for research and innovation 2014-2020"

 

Analysis and Evidence Base of the R&D&I Market in Romania

- Final Report 

- Recommendations Report

 

A fost elaborat  un proiect care reprezintă  o  continuare a proiectului iniţial “Assistance  to identifying national priorities as  regards  the Smart Specialisation in the next national strategy for research and innovation 2014 – 2020”,  având ca obiectiv dezvoltarea unor tipuri de intervenţii finanţate în perioada 2014-2020 din fonduri structurale pentru obiectivul tematic 1 “Strenghening research, technological development and innovation”.

 

1. Analiza documentelor cheie - Inception Report

2. Definirea tipurilor de interventie in vederea finantarii din fonduri structurale   Funding-priorities-report

 

 

A fost aprobat Raportul final privind infrastructurile de cercetare din România prin Ordinul ministrului nr.624/03.10.2017 - 22.11.2017 17:56

 

Acțiuni întreprinse pentru  îndeplinirea condiționalității ex-ante 1.2  în domeniul cercetării dezvoltării și inovării privind realizarea foii de parcurs (Roadmap) pentru infrastructurile de cercetare din Romania - 21.09.2017 17:56

 

Documente privind îndeplinirea condiţionalităţii ex ante 1.2.Infrastructuri de cercetare şi inovare OT1

  1. Analiza statistică a situaţiei infrastructurilor de cercetare;
  2. Rapoarte strategice privind infrastructura de cercetare şi recomandări:
  3. Metodologia elaborării "Road mapului" naţional.

 

 

Documente europene de programare 


Documente nationale de programare

Modificat la: 2016-11-08 12:20:00