Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD

Secțiunea B - 2021 - Proiecte pentru clustere de inovare

 

 

pdfRezultatul final al procesului de evaluare tehnico financiară și al procesului de selecție pentru proiectele depuse pe apelul „POC/975/1/1 Mari infrastructuri de CD  - Proiecte pentru clustere de inovare, Apel 2021” - 09.08.2022 17:00

 

 

pdfRezultatul final al procesului de verificare conformitate administrativă și eligibilitate pentru proiectele depuse pe apelul „POC/975/1/1 Mari infrastructuri de CD  - Proiecte pentru clustere de inovare, Apel 2021” - 23.05.2022 10:00

 

A fost prelungit termenul de depunere a propunerilor de proiecte pentru competiția dedicată Clusterelor de inovare - 2021, aferentă Acțiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD - 18.01.2022 10:07

 

S-a prelungit termenul de depunere a propunerilor de proiecte pentru competiția dedicată Clusterelor de inovare - 2021, aferentă Acțiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD - 03.11.2021 14:36

 

Anunț privind lansarea apelului dedicat Clusterelor de inovare – Apel 3 – 2021 – Acțiunea 1.1.1 - 07.09.2021 15:57

 

S-a lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare - 28.06.2021 10:44

 

 

Secțiunea B - 2019 - Proiecte pentru clustere de inovare

 

 

pdf Lista finală cu proiectele propuse spre finanțare, lista de rezervă și lista proiectelor respinse apel proiecte - POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD/1/Mari infrastructuri de CD - Proiecte pentru clustere de inovare, APEL 2 - 26.11.2021 11:32

 

 

pdfRezultatul procesului de evaluare tehnico-financiară-(ETF) pentru proiectele depuse pe apelul „POC/752/1/1 Mari infrastructuri de CD - Proiecte pentru clustere de inovare” - 28.06.2021 15:30

 

pdf Rezultatul procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității-CAE pentru Proiecte pentru clustere de inovare 2019, APEL 2, Cod apel POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD - 06.04.2021 13:43

 

A fost prelungit termenul de depunere a propunerilor de proiecte pentru competiția dedicată Clusterelor de inovare 2019, aferentă Acțiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD - 31.08.2020 12:06

 

pdf Ordinul MFE nr. 899/05.08.2020 pentru modificarea și completarea Ghidului Solicitantului pentru proiectele de tip Clustere de inovare 2019 - 06.08.2020 10:12

pdf Anexa la Ordinul MFE nr.899/05.08.2020 - 06.08.2020 10:12

Anunț privind modificarea și completarea Ghidului Solicitantului pentru proiectele de tip Clustere de inovare 2019 - 06.08.2020 10:12

 

pdfGhidul solicitantului consolidat pentru competitia Clustere de inovare 2019, în urma aprobării pdfOrdinului MFE nr. 777/25.06.2020 - 09.07.2020 14:58

Anunț cu privire la modificarea Ghidului solicitantului aferent tipului de Proiect Clustere de inovare 2019 - 26.06.2020 12:54

 

Prin pdfOrdinul MFE nr.500/03.04.2020 a fost modificat Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare, aprobat prin Ordinul MFE nr.2468/25.11.2019 - 14.04.2020 20:46

AM POC și OI Cercetare anunță deschiderea apelului de proiecte aferent acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare în perioada 29.02.2020 - 28.04.2020. - 04.02.2020 12:07

pdfOrdin-ul MFE nr. 163/23.01.2020 pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare, aprobat prin Ordinul MFE nr. 2468/25.11.2019. - 04.02.2020 12:07

 

A fost semnat Ordinul nr. 2468/25.11.2019 de aprobare a competiției dedicată tipului de proiect pentru Clustere de inovare 2019, Apel 2, aferentă Acțiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD - 26.11.2019 17:48

pdfOrdinul MFE nr.2468/25.11.2019 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Tip de priect: Proiecte pentru clustere de inovare - 26.11.2019 17:48

pdfGhidul solicitantului (condiții specifice de accesare a fondurilor) - Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare 2019 - Apel 2 - (format editabil) - 26.11.2019 17:48

 

Consultare publică: 14 august - 20 septembrie 2019 - Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare - 14.08.2019 17:04

 

Secțiunea B - 2018 - Proiecte pentru clustere de inovare

MCI - Organismul Intermediar pentru Cercetare şi MDRAPFE – Autoritatea de Management pentru POC anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului(condiții specifice de accesare a fondurilor) aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, Tip de proiect: “Proiecte pentru clustere de inovare” în perioada 26 aprilie - 26 mai 2018 - 27.04.2018 11:34

 

Secțiunea B - 2015 - Clustere de inovare

Cerere de Finantare sectiunea B Clustere.doc

Apel proiecte B 2015

Ghid - Sectiunea B

REZULTATE PRELIMINARE SECŢIUNEA B

RAPORT INTERMEDIAR EVALUARE SECȚIUNEA B

REZULTATE FINALE SELECŢIE PROIECTE PROPUSE PENTRU FINANŢARE SECŢIUNEA B

Secțiunea F - 2017-2018 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/ universităţi

 

Rezultatele finale privind selecția proiectelor propuse spre finanțare pentru Apelul POC/448/1/1 Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități - Secțiunea F 2018 - 26.06.2020 11:31

 

pdf Rezultatele aferente etapei de evaluare tehnico financiară pentru proiectele depuse pe pe Acţiunea 1.1.1 (A-B-F) Mari infrastructuri de CD, Secțiunea F - 2017-2018 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/ universităţi, Cod apel POC/448/1/1/Mari infrastructuri de CD. - 02.12.2019 18:23

 

Ordinul MFE nr 1252/05.07.2019 pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD "Proiecte de investiții pentru instituțiile publice de CD/universități" POC2014-2020, aprobat prin Ordinul MFE nr.793/2018 - 12.07.2019 11:23

 

Anunt privind modificarea Ghidului solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi, secţiunea F - 14.06.2019 11:17

 

Anunt privind modificarea Ghidului solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi, secţiunea F - 16.01.2019 18:14

 

Anunt privind modificarea Ghidului solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi, secţiunea F - 06.12.2018 18:05

A fost deschis apelul aferent tipului de proiect infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități - 21.08.2018 08:23

 

Modificari la Ghidul solicitantului(condiții specifice de accesare a fondurilor) - 06.12.2018 18:05

Ghidul solicitantului(condiţii specifice de accesare a fondurilor) (variantă editabilă) - 14.08.2018 17:05

 

S-a aprobat Ghidul solicitantului pentru "Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități", din cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 - Axa1 - 14.08.2018 17:05

 

Anunț privind relansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD – Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități - 04.07.2018 15:40

 

MCI - Organismul Intermediar pentru Cercetare şi MDRAPFE – Autoritatea de Management pentru POC anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului (Condiții specifice de accesare a fondurilor) aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD “Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități” în perioada 22 decembrie - 20 ianuarie 2018 - 22.12.2017 16:58

 

Secțiunea F - 2016 - Proiecte de investitii pentru institutii publice de CD/universitati (proiecte fazate)

 

NEW: pdfOrdinul MCID nr. 20056/17.01.2023 pentru modificarea perioadei maxime de implementare a proiectelor fazate. - 18.01.2023 11:00

 

 

A fost aprobat pdfOrdinul MEC nr.323/08.07.2021 pentru modificarea și completarea Anexei la Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică nr.9319/31.08.2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru tipul de proiect "Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități" (proiecte fazate) din acțiunea A1.1.1 "Mari infrastructuri de CD" din Axa 1 POC 2014-2020. - 09.07.2021 13:50

Ordinul prevede modificarea duratei maxime de implementare a proiectelor, permisă de Ghidul solicitantului, de la 48 la 60 luni.

 

 

A fost aprobat pdfOrdinul MEC nr.3461/09.03.2020 pentru modificarea și completarea Anexei la Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică nr. 9319/31.08.2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru tipul de proiect "Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități" (proiecte fazate) din acțiunea A1.1.1 "Mari infrastructuri de CD" din Axa 1 POC 2014-2020 - 20.03.2020 14:44

 

A fost aprobat pdfOrdinul nr.639/22.10.2019 pentru modificarea și completarea Anexei la Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică nr. 9319/31.08.2016 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru tipul de proiect „Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități (proiecte fazate)” din A1.1.1 „Mari infrastructuri de CD” din cadrul POC 2014-2020. - 24.10.2019 10:11

 

Ghidul solicitantului (condiții specifice de accesare a fondurilor) - proiecte fazate - 08.02.2018 15:59

Decizia nr.9319/31.08.2016 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru tipul de proiect "Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități(proiecte fazate)" din A1.1.1 "Mari infrastructuri de CD" din cadrul POC 2014-2020 - 08.02.2018 15:59

 

Secțiunea F - 2015 - Proiecte de investitii pentru institutii publice de CD/universitati

Cerere de Finantare sectiunea F proiecte de investitii pentru institutii publice CD

Apel proiecte F 2015

Ghid - Sectiunea F

Traducere Engleza - Ghid Sectiunea F

Application Form

RAPORT INTERMEDIAR EVALUARE SECȚIUNEA F

REZULTATE PRELIMINARE SECŢIUNEA F

REZULTATE FINALE SELECŢIE PROIECTE PROPUSE PENTRU FINANŢARE SECŢIUNEA F

Nota privind justificarea reducerii bugetelor proiectelor selectate

Proiecte majore

"Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics" - faza II - Decizia Comisiei C(2016)775/4.2.2016 de modificare a Deciziei Comisiei C(2012) 6270 privind proiectul major „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” care face parte din programul operațional „Competitivitate” pentru asistență structurală prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) în conformitate cu obiectivul „convergență” în România - 08.02.2018 15:59

 

Suport pentru pregatirea proiectului major DANUBIUS-RI

S-a lansat Ghidul Solicitantului și apelul de proiecte de tip competitiv POC/699/1/1/Mari infrastructuri de CD, Titlu: Proiect suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI, cu depunere la termen - 18.06.2020 10:38

pdfOrdin-ul MFE nr. 759/18.06.2020 pentru modificarea Ordin-ului MFE nr. 543/15.04.2020 pentru aprobarea Ghidului solicitantului Proiect suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI; - 18.06.2020 10:38

 

A fost aprobat ghidul solicitantului dedicat Proiectului suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI, aferent Actiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CDI - 04.05.2020 15:59

pdfOrdin-ul MFE nr. 543/15.04.2020 pentru aprobarea Ghidului solicitantului Proiect suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI; - 04.05.2020 15:59

pdfGhidul solicitantului (format editabil) (condiții specifice de accesare a fondurilor) - Proiect suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI; - 04.05.2020 15:59

 

CONSULTARE PUBLICĂ: Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Suport pentru pregatirea proiectului major DANUBIUS-RI - 25.02.2018 13:15

Ghidul Solicitantului (în consultare publică) - Tip de proiect: Suport pentru pregatirea proiectului major DANUBIUS-RI - 25.02.2018 13:15


 

Modificat la: 2022-08-09 17:00:00