Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

 

 

pdfLista contractelor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Sinergii cu Acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale

 

 

pdfRezultatele finale privind verificarea conformității administrative și a eligibilității, a evaluării  tehnico financiare precum si a selecției pentru proiectele depuse în cadrul  apelului  POC-A.1-A.1.1.3-H-2016 - Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale - 22.04.2021 09:31

 

Anunț privind închiderea apelurilor deschise ale Acțiunii 1.1.3 - 10.06.2020 11:17

 

NEW: pdf Ordinul MCID nr. 20057/17.01.2023 pentru modificarea perioadei maxime de implementare a proiectelor contractate în cadrul apelurilor de proiecte de Sinergii cu acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale. - 18.01.2023 11:00

 

Prin pdf Ordinul MEC nr.3840/26.03.2020 privind modificarea și completarea Anexei la Decizia nr.9282/06.07.2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru tipul de proiect "Crearea de sinergii cu ac'iunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale din Axa1, Acțiunei 1.1.3. POC 2014-2020", a fost modificat Ghidul Solicitantului, la capitolul 2.3. Eligibilitatea cheltuielilor pentru a redéfini anumite categorii/subcategorii din nomenclatorul de cheltuieli din MY SMIS. - 14.04.2020 19:21

 

Rezultatele finale privind selecția proiectelor propuse pentru finanțare aferente apelului POC 80. - 20.03.2020 11:42

 

S-a modificat Ghidul Solicitantului și apelul POC-A1-A.1.1.3-H-2016 pentru Acțiunea 1.1.3. Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale - 27.02.2020 10:34

pdf Ordinul MEC nr. 5623 din 20.12.2019 privind modificarea Ghidului Solicitantului condiții specifice și apelul POC-A1-A.1.1.3-H-2016 - 27.02.2020 10:34

 

 

S-au afișat rezultatele aferente etapei de evaluare tehnico financiară  pentru proiectele depuse pe Acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020 - POC-A.1-A.1.1.3-H-2016, Secțiunea H , Apel POC/80/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, Tip proiect CENTRE SUPORT. - 22.10.2019 20:17

 

Ordinul MCI nr.437/19.07.2019 pentru modificarea și completarea Anexei "Ghidul solicitantului-condiții specifice" a Deciziei nr.9282/06.07.2016 privind aprobarea Ghidului Solicitantului - condiții specifice și lansarea apelului POC-A.1-A.1.1.3-H-2016 pentru Acțiunea 1.1.3 "Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului cadru ORIZONT 2020 ale Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale" din cadrul POC 2014-2020 - 23.07.2019 09:35

 

S-au afișat rezultatele aferente etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității pentru proiectele depuse pe Acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020 - POC-A.1-A.1.1.3-H-2016, Secțiunea H - 23.01.2018 14:44

 

Decizia 9282_06.07.2016 privind aprobarea Ghidului Solicitantului - condiţii specifice şi lansarea apelului POC-A.1-A.1.1.3-H-2016

 

Ghidul solicitantului - POC-A.1-A.1.1.3-H-2016

 

Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare pentru Centre suport este de doua luni de la deschiderea competitiei/ apelului in MySMIS

Modificat la: 2021-05-04 14:58:00