Actiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunostinte

Sectiunea G - Parteneriate pentru transfer de cunostinte

 

NEW: pdfOrdinul nr. 20367/01.04.2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „Parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe” prin Programul Operațional Competitivitate (POC), axa prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și Inovare (CDI) în srpijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor” în cadrul acțiunii 1.2.3 „Parteneriate pentru transfer de cunoștințe” - 14.04.2022 18:45

 

 

Cerere de Finantare sectiunea G parteneriate pentru Transfer de Cunostiinte

Apel proiect G

Ghid - Sectiunea G

AJUTOR DE MINIMIS PENTRU SPRIJINIREA PARTENERIATELOR PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE

REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA G

OM 4686/2015 - MO 627/2015 (Schema de minimis KTP)

RAPORT INTERMEDIAR EVALUARE SECȚIUNEA G

REZULTATE FINALE SELECŢIE PROIECTE PROPUSE PENTRU FINANŢARE SECŢIUNEA G

 

Prin Ordinul de Ministru  nr. 207/13.04.2017 s-au aprobat modelele de contracte subsidiare pentru acţiunea A1.2.3 "Parteneriate pentru Transfer de Cunoştinţe din Axa Prioritară 1 din POC 2014-2020". - 14.04.2017 12:17

(modele pentru beneficiarii care au încheiat contracte de finanţare pentru proiectele admise la finanţare pentru Acţiunea A1.2.3)

 

Modificat la: 2019-11-14 10:33:00