Contracte de finanţare POC Axa1

Prin Ordinul de Ministru  nr. 207/13.04.2017 s-au aprobat modelele de contracte subsidiare pentru acţiunea A1.2.3 "Parteneriate pentru Transfer de Cunoştinţe din Axa Prioritară 1 din POC 2014-2020". - 14.04.2017 12:17

 

(modele pentru beneficiarii care au încheiat contracte de finanţare pentru proiectele admise la finanţare pentru Acţiunea A1.2.3)

 

Modificat la: 2016-11-14 10:35:00