Ordin pentru modificarea și completarea Deciziei nr. 9304/02.08.2016 privind aprobarea Ghidului Solicitantului şi lansarea apelului POC-A.1- A.1.2.1-C-2016 pentru tipul de proiecte "Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off"

 

Documente în consultare publică în perioada 25-30 iulie 2019:

 

Ordin pentru modificarea și completarea Deciziei nr. 9304/02.08.2016 privind aprobarea Ghidului Solicitantului - condiţii specifice şi lansarea apelului POC-A.1- A.1.2.1-C-2016 pentru tipul de proiecte “întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off’ din cadrul A 1.2.1 “Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CDI şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse” din POC 2014-2020

 

Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra documentelor, până la data de 30.07.2019, la adresele de email secretariat.dgoi@research.gov.ro respectiv structurale@research.gov.ro, fax +4021 318.30.60, sau depunere la sediul Ministerului Cercetării şi Inovării din str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti.

Modificat la: 2019-07-25 14:58:00