S-a modificat Ghidul Solicitantului și apelul POC-A1-A.1.1.3-H-2016 pentru Acțiunea 1.1.3. Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale

 

 

Prin pdfOrdinul MEC nr. 5623 din 20.12.2019 a fost modificat Ghidul Solicitantului condiții specifice și apelul POC-A1-A.1.1.3-H-2016 pentru Acțiunea 1.1.3. Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, din cadrul Axei prioritare 1 din POC 2014-2020, în secțiunea indicatori subcapitolul 1.6 “Indicatori de realizare” și „Indicatori de rezultat”.

 

 

Modificat la: 2020-02-27 10:34:00