Anunț privind modificarea și completarea Anexei la Decizia nr.9319 din 30.08.2016 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru tipul de proiect "Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități" (proiecte fazate)

 

 

Prin pdfOrdinul MEC nr.3461/09.03.2020 a fost modificat Ghidul solicitantului pentru tipul de proiect "Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități" (proiecte fazate) din A.1.1.1 "Mari infrastructuri de CD" din Axa 1 POC 2014-2020, în secțiunea duratei proiectului, cu o prelungire de 12 luni față de perioada prevăzută în Ghid.

 

Modificat la: 2020-03-20 14:44:00