Rezultatele probei scrise pentru promovarea în gradul profesional imediat superior la DGOI Cercetare

 

 

Rezultatele probei scrise pentru promovarea în gradul  profesional imediat superior, pentru funcțiile publice de expert superior la Serviciul Verificare Financiară și consilier superior la Compartimentul Suport Implementare Axă din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare.

 

Nr. crt

Direcția Generală/Direcția/Serviciul/Biroul/Conpartimentul

Funcția publică pentru care se organizează examen de promovare

Nume și prenume candidat

 

Punctaj   obținut proba scrisă

Rezultat

1.

DGOI – Serviciul Verificare Financiară

Expert Superior

MARICA ALEXANDRU-RADU

100p

Admis

2.

DGOI – Compartiment SuportImplementare Axă

Consilier Superior

BURGUI ADRIANA

100p

Admis

.

 

Afișat, azi, 19.10.2020 ora 13:00, la sediul MEC, din Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București și pe site-ul www. research.gov.ro

Modificat la: 2020-10-19 13:00:00