Rezultatele probei interviu pentru ocuparea a 4 posturi contractuale normă întreagă și 4 posturi contractuale cu ½ normă în afara organigramei MEC, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică

 

Rezultatele probei interviu pentru ocuparea a  4 posturi contractuale normă întreagă (8 ore/zi) în afara organigramei MEC și 4 posturi contractuale cu ½ normă (4 ore/zi) în afara organigramei MEC, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică „Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/Cod SMIS2014: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019, astfel:

 

Nr.

Crt.

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs
(număr înregistrare MEC- DGOIC)*

Punctaj

1

Expert verificare achiziții

291/26.11.2020

78,33

2

Expert verificare achiziții

293/26.11.2020

65

3

Expert verificare financiară

294/27.11.2020

73,66

4

Expert verificare achiziții

295/27.11.2020

54

5

Expert verificare achiziții

296/27.11.2020

ABSENT

6

Expert verificare achiziții

297/27.11.2020

76,33

7

Expert verificare financiară

300/27.11.2020

39,67

8

Expert verificare financiară

298/27.11.2020

40,67

9

Expert programare

299/27.11.2020

15

10

Expert programare

289/23.11.2020

25,67

11

Expert programare

301/27.11.2020

ABSENT

12

Expert rețea IT și întreținere Echipamente IT

292/26.11.2020

81,67

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data publicării rezultatului probei interviu la sediul Ministerului Educației și Cercetării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, camera 315 sau la adresa de mail secretariat.dgoi@research.gov.ro sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Modificat la: 2020-12-11 09:35:00