Condiție favorizantă 2021-2027

 

 

 

pdfOrdinul MCID nr.20486/29.02.2024 pentru aprobarea Planurilor de acțiune integrate național-regional pentru îndeplinirea continuă a criteriilor 3 și 4 din cadrul condiției favorizante "Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă", criterii referitoare la "instrumente de monitorizare și evaluare" și respectiv la "procesul de descoperire anteprenorială" - 23.04.2024 16:00

 

pdfStrategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 - varianta aprobată iulie 2022 - 25.07.2022 11:00

 

pdfDocument Cadru privind Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare inteligentă 2021-2027 - draft noiembrie 2021 - 13.12.2021 16:00

 

pdfBarierele Digitalizării mediului public şi privat din România - 13.12.2021 16:00

 

pdfAnalysis of the factors that obstruct the diffusion of innovation - 13.12.2021 16:00

 

pdfOrdinul MCI nr.458/31.07.2019 privind înființarea Comitetului de coordonare pentru Strategia de specializare inteligentă - 13.12.2021 16:00

 

pdfOrdinul MCI nr.648/24.10.2019 pentru modificarea și înlocuirea anexei la Ordinul ministrului cercetării și inovării nr.458/31.07.2019 privind înființarea Comitetului de Coordonare pentru Strategia de Specializare Inteligentă - 13.12.2021 16:00

 

pdfMetodologia de desfășurare a procesului de descoperire antreprenorială la nivel național - Implementarea din 2020 și metodologia pentru perioada 2021-2027 - 13.12.2021 16:00

 

pdfPlanul  de măsuri privind tranziția industrială - revizuit iunie 2021 - 25.07.2022 11:00

Modificat la: 2021-12-13 16:00:00