S-a lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi – Tip de proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off

 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării supune dezbaterii publice ghidul solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere Tip de proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off.

 

 

Tip de proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off

Proiectele aferente acestui apel vor sprijini creare SPIN-OFF-urilor și dezvoltării START-UP-urilor inovatoare (întreprinderi înființate de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului) din regiuni mai puțin dezvoltate (fără București-Ilfov), bazate pe transferul rezultatelor cercetării-dezvoltării obținute în universități sau institute sau pe idei brevetate, în vederea realizării de produse și servicii noi sau semnificativ îmbunătățite pe care să le lanseze pe piață

 

 

Tipuri de solicitanți

• Start-up-uri: întreprinderi înființate in baza Legii nr. 31/1990 din regiuni mai puțin dezvoltate (fără București, Ilfov), care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului;

• Spin-off-uri: întreprinderi din regiuni mai puțin dezvoltate (fără București, Ilfov) care urmează să se înființeze pe baza unui rezultat obținut în organizații de cercetare de drept public (instituție de CD sau de învățământ superior).

 

Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte este de 8.000.000 euro, echivalent 39.595.200 lei, calculat la cursul InforEuro din luna ianuarie 2022 (1 euro=4,9494 lei).

 

Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare
Asistența financiară nerambursabilă pe proiect: 989.880 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 Euro, calculat la cursul InforEuro valabil în luna acordării ajutorului/semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene.

 

Pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile este de max. 494.940 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 Euro, calculat la cursul InforEuro valabil în luna acordării ajutorului/semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene.

 

Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuția proprie a beneficiarului din fonduri private.
Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 12 luni, fără să depășească data de 31 decembrie 2023.

 

 

Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, secțiunea Implementare program și pe site-ul Organismului Intermediar pentru Cercetare.

 

 

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, începând cu data de 2 februarie 2022, până la data de  16 februarie 2022, ora  17.00. În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi centralizate de către OIC. Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail structurale@research.gov.ro.

Modificat la: 2022-02-01 19:09:00