Rezultatele probei interviu pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante, în afara organigramei MCID, în cadrul proiectului de asistență tehnică Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087

 

 

Rezultatele probei interviu pentru ocuparea a  5 posturi contractuale vacante în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019, după cum urmează:

 

 

Expert verificare achiziții- 1 post cu 4 ore/zi  - la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform cererii privind

înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID - DGOIC)

Punctaj

Expert verificare achiziții 4 ore/zi

416/19.04.2022

88,25

Expert verificare achiziții  4 ore/zi

434/26.04.2022

53,75

 
 

Expert verificare financiară – 1 post cu 4 ore/zi- la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform cererii privind

înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID- DGOIC)

Punctaj

Expert verificare financiară 4 ore/zi

404/15.04.2022

58

Expert verificare financiară 4 ore/zi

414/19.04.2022

77,75

Expert verificare financiară 4 ore/zi

431/21.04.2022

90

 

Expert verificare financiară – 1 post cu 8 ore/zi- la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform cererii privind

înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID- DGOIC)

Punctaj

Expert verificare financiară – 8 ore/zi

426/20.04.2022

100

 

Expert monitorizare  - 2 posturi cu 8 ore/zi - la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform cererii privind

înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs

(număr înregistrare MCID- DGOIC)

Punctaj

Expert monitorizare – 8 ore/zi

403/15.04.2022

45

Expert monitorizare – 8 ore/zi

405/18.04.2022

75,50

Expert monitorizare – 8 ore/zi

413/19.04.2022

78,25

Expert monitorizare – 8 ore/zi

419/19.04.2022

88,75


 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data publicării rezultatului probei interviu la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, camera 315 sau la adresa de mail: secretariat.dgoi@research.gov.ro sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Modificat la: 2022-05-04 16:19:00