S-a semnat Ordinul MIPE nr. 883/07.06.2022 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi – Proiect tehnologic inovativ, Apel 2022

 

 

A fost semnat Ordinul MIPE nr. 883/07.06.2022 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi – Proiect tehnologic inovativ, Apel 2022. 

 

Acest tip de proiect are ca scop încurajarea investițiilor private în CDI, prin creșterea numărului de întreprinderi care urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie, cu ajutorul unor proiecte bazate pe cercetare, prin care se dezvoltă produse şi/sau procese/tehnologii noi sau substanțial îmbunătățite, în scopul producției şi comercializării.

 

Acțiunea se adresează întreprinderilor mici (inclusiv microîntreprinderi), mijlocii sau mari din România, cu activitate secundară de cercetare-dezvoltare (CD), din județul Ilfov și din regiunile mai puțin dezvoltate.Activitatea de dezvoltare experimentalădin cadrul proiectului poate fi realizată de întreprindere singură sau prin colaborare efectivă cu una sau cel mult două organizații de cercetare partenere.

 

Alocarea financiară stabilită pentru apelul de proiecte este de 35.993.816 Euro (aproximativ 178.093.802 lei)[1].

 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depăși 3.000.000 Euro (aproximativ 14.843.700 lei)1.

 

Durata de implementare a proiectelor este de maximum 12 luni, cu posibilitate de prelungire, fără a depăși data de 31 decembrie 2023.

 

Apelul de propuneri de proiecte se va deschide în platforma electronică MySMIS, în conformitate cu prevederile OMIPE nr. 883/07.06.2022.

Modificat la: 2022-06-08 17:07:00