S-a semnat Ordinul MIPE nr. 875/06.06.2022 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1, Tip de proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off, Apel 2022

 

 

A fost semnat Ordinul MIPE nr. 875/06.06.2022 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi – Tip de proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off, Apel 2022 

 

Acest tip de proiect urmărește sprijinirea creării SPIN-OFF-urilor şi dezvoltării START-UP-urilor inovatoare (întreprinderi înființate de maximum 3 ani la data depunerii proiectului) din regiuni mai putin dezvoltate (fără București-Ilfov), bazate pe transferul rezultatelor cercetării-dezvoltării obţinute în universităţi, institute sau alte organizaţii de cercetare sau pe idei brevetate, în vederea realizării de produse şi servicii noi sau semnificativ îmbunătățite pe care să le lanseze pe piață. 

 

Acțiunea se adresează  spin-off-urilor: întreprinderi din regiuni mai puțin dezvoltate   care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior) și start-up-urilor: întreprinderi, înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, care  înregistrează o vechime de maximum 3 ani la data depunerii cererii de finanțare. Solicitantul poate fi organizat inclusiv ca SRL-D, în baza OUG nr. 6/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

Alocarea financiară stabilită pentru apelul de proiecte este de 8.000.000 Euro (aproximativ 39.583.200lei)[1]

Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depăși 200.000 Euro (aproximativ 989.580 lei)1.

Durata de implementare a proiecteloreste de maximum 12 luni, cu posibilitate de prelungire, fără a depăși data de 31 decembrie 2023.

 

Apelul de propuneri de proiecte se va deschide în platforma electronică MySMIS, în conformitate cu prevederile OMIPE nr. 875/06.06.2022.

 [1]
Calculat la cursul inforeuro pentru luna mai 2022 (1 Euro = 4,9479) lei

 

 

Documente:

Ordin MIPE nr. 875/06.06.2022 aprobare ghid Start Up Spin-off

Machetă indicatori financiari – Start Up Spin-off final

Ghidul solicitantului Start Up Spin-off

Ghidul solicitantului Start Up Spin-off

Centralizator observatii primite în perioadă de consultare publică Start Up Spin-off

 

Modificat la: 2022-06-08 17:30:00