S-a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 1.2 Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate si crearea de hub-uri de inovare și transfer tehnologic în domenii prioritare din cadrul POCIDIF

 

 

Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, împreună cu Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, anunță lansarea, spre consultare publică, a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.2 Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate si crearea de hub-uri de inovare și transfer tehnologic în domenii prioritare, Prioritatea 1 - Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO, Obiectivul specific OS a(i): Dezvoltarea și îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate.

 

 

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare, începând cu data de 02.08.2023 până la data de 24.08.2023, ora 17.00.

 

 

Eventualele observații/propuneri de modificare/completare, referitoare la acest ghid, vor fi transmise prin utilizarea formularului online, disponibil la: https://www.mcid.gov.ro/interes-public/consultare-publica-ghidul-solicitantului-sprijin-pentru-proiecte-in-domeniul-tehnologiilor-avansate-si-crearea-de-hub-uri-de-inovare-si-transfer-tehnologic-in-domenii-prioritare/?

 

 

Vor fi luate în considerare doar observațiile/propunerile de modificare/completare transmise în formatul pus la dispoziție și în termenul menționat mai sus.

 

 

pdf Ghidul solicitantului

Modificat la: 2023-08-02 19:08:00