S-a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului "Sprijin pentru întreprinderi nou inființate inovatoare", aferent Măsurii 1.1.1, Acțiunea 1.1, Prioritatea 1 - POCIDIF

 

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu Organismul Intermediar pentru Cercetare, din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, anunță lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului ”Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare”, Apelul de proiecte nr. 1, Măsura 1.1.1 - Sprijin pentru întreprinderile inovatoare, Acțiunea 1.1 – Sprijin pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI, Prioritate 1 - Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România, Obiectiv specific: OS a(i) Dezvoltarea și îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate.

 

 

Perioada de consultare publică este de 20 zile lucrătoare, începând cu data de 12 decembrie 2023 și până pe data de 15 ianuarie 2024, ora 17.00.

 

 

Eventualele observații/propuneri de modificare/completare, referitoare la acest ghid, vor fi transmise prin utilizarea formularului online, disponibil la:

https://www.mcid.gov.ro/interes-public/consultare-publica-ghidul-solicitantului-sprijin-pentru-intreprinderi-nou-infiintate-inovatoare-in-cadrul-prioritatii-1-pocidif/

 

Vor fi luate în considerare doar observațiile/propunerile de modificare/completare transmise în formatul pus la dispoziție și în termenul menționat mai sus.

 

Ghid A1.1.intreprinderi nou infiintate inovatoare

Modificat la: 2023-12-12 16:43:00