S-a aprobat Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru proiecte de CDI pentru consorții tematice între parteneri publici-privați” în vederea lansării apelului de proiecte în cadrul POCIDIF 2021-2027, aferent Priorității 1, Acțiunea 1.1, Măsura 1.1.2

 

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu Organismul Intermediar Cercetare, din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, publică Ghidul solictiantului ”Sprijin pentru proiecte de CDI pentru consorții tematice între parteneri publici-privați aferent Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027,Prioritatea  1 - Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România, Obiectiv Specific: RSO1.1 - Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate (FEDR), Acțiunea 1.1 – Sprijin pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI, Măsura 1.1.2 – Creșterea gradului de colaborare public-privat (OC și IMM), Apel de proiecte: Sprijin pentru proiecte de CDI pentru consorții tematice între parteneri publici-privați.

 

Prezentul apel este competitiv, cu termen limită de depunere.

 

Depunerea proiectelor se va realiza pe platforma MySMIS2021, începând cu data de 28 iunie 2024, ora 10.00.

 

 

Documentele aferente apelului:

 

Modificat la: 2024-06-06 17:06:00