S-a aprobat Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare” în vederea lansării apelurilor de proiecte (Componenta 1 LDR și Componenta 2 MDR) în cadrul POCIDIF 2021-2027, aferent Priorității 1, Acțiunea 1.1, Măsura 1.1.1

 

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu Organismul Intermediar Cercetare, din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, publică, Ghidului Solicitantului „Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare”, aferentProgramului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, Prioritatea 1. Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România, Obiectiv Specific: RSO1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate (FEDR), Acțiunea 1.1 – Sprijin pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI, Măsura 1.1.1 – Sprijin pentru întreprinderile inovatoare, Apelul de proiecte: Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare, Componenta 1 – Apel cod PCIDIF/155/PCIDIF P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF A1, dedicat Sprijinului pentru întreprinderi nou înființate inovatoare din regiunile mai puțin dezvoltate (LDR) și Componenta 2 – Apel cod PCIDIF/158/PCIDIF P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF A1, dedicat Sprijinului pentru întreprinderi nou înființate inovatoare din regiunea mai dezvoltată (MDR).

 

Ambele apeluri de proiecte (pentru LDR și MDR) sunt competitive, cu termen limită de depunere. 

 

Depunerea proiectelor se va realiza pe platforma MySMIS2021, începând cu data de 31 iulie 2024, ora 10.00.

 

 

Documentele aferente apelului:

  • OMIPE nr.2010/10.05.202 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin Prioritatea 1. ”Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO” a Programului Creștere Inteligentă Digitalizare și Instrumente Financiare, aprobată prin Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 3284/2023
  • Ghidul Solicitantului - Sprijin pentru intreprinderi nou infiintate inivatoare_A1.1.1.
  • Schema ajutor de stat prioritatea 1 POCIDIF
  • Centralizatorul întrebărilor și răspunsurilor primite în etapa de consultare publică privind Ghidul Solicitantului ~Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare
     
Modificat la: 2024-06-06 17:56:00